Vaybe.NET

Empati Kurmayı Denediniz Mi

Empati; bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durumu ve nasıl hissettiğini anlamak olarak kısaca tanımlanabilir. Buna ek olarak, empati kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılmaktadır. Kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak, söz konusu olan bilincin duygu, düşünce ve isteklerini denemeksizin anlayabilme becerisi tanımıyla da karşımıza çıkan kelime, pek çok farklı ifadeyle açıklanmaktadır. Kökeni Fransızca olan bu sözcüğün TDKtanımına baktığımızda ise karşımıza duygudaşlık kelimesi çıkmaktadır. Kısacası; empatinin genel geçer bir tanımı yoktur. Kaldı ki kaynaklara baktığımızda empatiyle ilgili farklı tanımlarla karşılaşmamız, bu durumu kanıtlar niteliktedir.

Mesela; humanistik yaklaşımın önemli kurucularından biri olan Amerikalı psikolog Carl Ransom Rogers’e empati; bir kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısından bakması, onun duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlaması ve anladığını göstermesidir. Zaten ünlü psikoloğun bu tanımında empatinin oluşması için gerekli olan 3 temel kuraldan da bahsedilmiştir. Bunlar; kişinin kendisini karşısındaki kişi yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, karşıdakinin duygu ve düşünceleri doğru bir şekilde anlaması ve o kişiyi anladığını belli etmesidir. Peki, herkes empati yapabilir mi? Ya da şöyle sorayım. Herkes empati yapma yeteneğine sahip mi?

Aslına bakarsanız, evet! Az ya da çok bir şekilde herkes empati yapma yeteneğine sahip. Sadece bu yeteneğin ne kadar kullanıldığı değişkenlik gösteriyor. Bebekler üzerinde yapılan araştırmalar da bu önermenin doğru olduğunu kanıtlıyor. Zira doğuştan empati yeteneğimizin yüksek olduğu öne sürülüyor. Ama yüksek olan empati yeteneği zamanla, kullanılmaya kullanılmaya kaybediliyor. Tıpkı çalıştırılmayan bir kas gibi, empati kurma becerisi de eriyip yok oluyor. İşte bunun için empati yeteneğini geliştirmenin yollarını aramalı, hadi geliştirmeyi de bırakın, en azından bunu kullanmayı öğrenmeliyiz diye düşünüyorum.

Etiketler: